Search this site
Points of Interest

Introduction | About Me | Explore

بیوگرافی

زهرا ”نیکو“ تفٌردی مربّی، پژوهشگر و موّلف کتابهای درسی و همچنین بنیانگزار سازمان غیر انتفاعی International Health Education Alliance است. او همچنین در گذشته ریاست کمیته چند فرهنگی انجمن سرطان آمریکا، بخش مینسوتا (Minnesota) را به عهده داشته است.

دکتر تفّردی طی ده سال گذشته باکمک حدود ۴۰۰ نفر داوطلب، جزوه های در زمینه پیشگیری از بیماری های سرطان و ایدز به حدود ۶۱ زبان تهیه و منتشر کرده است. این جزوه هااز طرف سازمان بهداشت جهانی World Health Organization مورد تأیید قرارگرفته است. تلاش او در درجه اول روی آموزش زنان مهاجر و پناهنده متمرکز شده است که تنها به زبان مادری خود آشنا هستند.

به گفته نیکو ”زنان و کود کان مهاجر به شدّت به دریافت آموزش های لازم در باره شرایط بدنی و زیستی خود نیازمندند. اما برای دادن هرگونه کمکی به آنان ابتدا باید با شناخت و ایجاد ارتباط با آنها نیازمندیها را تشخیص داد تا بتوان بر اساس آنها برنامه های آموزشی و مربیان مورد نیاز را آماده کرد و همچنین ضابطه های لازم برای ارزیابی نتایج این برنامه ها را مشخّص نمود.“

نیکو در شهر شیراز در ایران متوّلد شد. او فعاّلیت های آموزشی و اجتماعی خود را با ایجاد دوره های تدریس بازرگانی برای دختران آغاز کرد. او همچنین در زمینه کمک به خانواده های تهیدست ساکن زاغه های جنوب تهران نیز فعالیت داشت. بعد از انقلاب اسلامی، نیکو به امریکا مهاجرت کرد. در امریکا هدف و علاقه خود را از برنامه های آموزش بازرگانی به برنامه های آموزش بهداشت تغییر داد. نیکو مدرک .B.S خود را در رشته بهداشت عمومی و درجه دکترای خودرا در زمینه بهداشت عمومی، از دانشگاه مینسوتا دریافت کرد. موضوع پایان نامه دوره فوق لیسانس او ”حاملگی درسنین پائین میان زنان جامائیکایی (Jamaican)“ و تز دکترای او در باره آموزش های لازم در زمینه بیماری ایدز برای نوجوانان مهاجر بود.

نیکو بسیار به باغبانی، آشپزی و ورزش علاقمند است. او گواهینامه های باغبانی، آرایش کیک و همچنین ورزشهای اکروباتیک را دارد. دیوارهای منزل او با کارهای دست دوزی و همچنین نقّاشیها و کارهای عکّاسی دو فرزندش علی و نیکدوخت آراسته شده اند.

Biography

Zahra “Niccu” Tafarrodi, Ph.D is an educator, researcher and author. She founded the International Health Education Alliance [ihea.info]. Before that she served as the chairwoman of the Multicultural Committee of the American Cancer Society, Minnesota Division.

With the help of over 400 volunteers, Dr. Tafarrodi has created and published cancer and AIDS prevention publications into 61 languages over the past decade. She has received endorsement by the World Health Organization. Her work focuses on the education of immigrant women and refugees who can only communicate in their native languages.

“Immigrant woman and children are badly in need of education about their bodies and lifestyles,” Niccu says. “But first we need to understand women and children through interpretive and critical research before we can develop effective curriculum, teachers training and evaluation criteria.”

Niccu was born in Shiraz, Iran. As an adult, she established business courses for girls. She also worked with destitute families in the slums of South Tehran. After the Islamic revolution, she immigrated to the United States. Her focus on helping women switched from business education to health education. She received a B.S. in public health, and Ph.D. degree in family health education from the University of Minnesota. Her Master thesis was on early pregnancy among Jamaican women and her doctoral dissertation was on AIDS education for immigrant teenagers.

Niccu is an avid gardener, cook, and fitness enthusiast. She has earned recognition and certifications for: gardening, cake-making, and aerobic-fitness instruction. The walls of her home are adorned with the embroideries she has created, and the paintings and photography of her two grown children, Ali and Nicky.

 

در پایان نیکو از افرادزیرین ، به ترتیب الفبا، بخاطر کمک ها و پشتیبانی های آنهاقدردانی می کند:
 • علی حشمتی، آرشیتک، بخاطر تشویق های او برای انجام این پروژه.
 • دیوید ِترجن برای  ساختن وب سایت (website).
 • دومینیک روراتو (Dominique Rorato) برای کمکهایش در تهیه پروژه.
 • ایوا استین بک (Eva Steinback)متخصّص در مینیچر (minichairist) به خصوص در برق کشی دیّراما.
 • حسین معینی برای ترجمه متن انگلیسی به فارسی و نظرهای مشورتی.
 • جیس لیّن (Joice Lyon) استاد هنر در دانشکده هنر دانشگاه مینسوتا برای پیشنهادات اصلاحی از کار هنریم.
 • ریچارد مک کلن (Richard Mcclellan) جواهر ساز برای راهنماییهایش در دکوراسیون دیّراما است.
 • مریم سلیمانی، برای نقاشیها به سبک مینیاتو ر سنتی ایرانی  در دیوراما (dioramas).
 • مهدی امامی برای عکسبرداری از دیوراماهای (Dioramas.) شاه چراغ، مسجد نصیرالملک و شب یلدا.
 • مژده کاظم، هنرمند و متخصص بافت قالی ایرانی برای در اختیارگذاشتن مقاله هایشان.
 • ریچارد مکّللن (Richard Mcclellan) جواهرساز، برای راهنماییهایش در دکور کردن دیّراما.
 •  شیوا شیرگیر برای نقٌاشی از ساختمان باغ ارم.

Niccu would like to acknowledge
(in alphabetical order):

 • Ali Heshmati (licensed architect) for his encouragement in making this project
 • David Turgeon, for making the website
 • Dominique Rorato, for his mentoring in making dioramas
 • Eva Steinback, Artisan, for teaching and advising me specially eletrilizing dioramas
 • Hossein Moini, for taking time from his work to translate the text of this site into Farsi
 • Joice Lyon, Art Professor at art school, Unoiverisity of Minnesota, for her critiques of my art works 
 • Maryam Solaimani, for her small-scale paintings of the traditional “Persian miniature” style
 • Michael, M. Emami, photography from Holy place, Nasir-Al Mulk mosque, and Solstice night.
 • Mojdeh Kazem, Persian Rug expert, for sharing her article regarding the technique of Persian rug weaving.
 • Richard Mcclellan, jewlery maker, advising me for decorating dioramas
 • Shiva Shirgir for painting Eram Garden’s building.

به همسرم، رضا که مظهر محبّت و فداکاری است و فرزندانم علی و نیکی که وجودشان گرمی بخش هستی مااست.

This is dedicated to my husband, Reza, for all of his love and devotion and also to my children, Ali and Nicky, who are the precious gifts of our life.